Зміни у порядку нарахувань з 1 січня 2022 року

Порядок нарахувань

Відповідно до Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №830 (далі – Постанова 830) розподіл обсягів спожитої у будинку комунальної послуги здійснюється на підставі «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлях комунальних послуг», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22.11.2018 року №315 (далі – Методика №315).

Попередня редакція Методики №315 передбачала, що розподіл теплової енергії між споживачами у багатоквартирних будинках проводився виключно за показаннями вузла комерційного обліку теплової енергії. Тобто, для будинків, на яких не було встановлено такий вузол – Методика №315 не застосовувалась, і до встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку плата за послуги з постачання теплової енергії проводились за встановленим тарифом та обсягу спожитої послуги, який визначався відповідно до норми споживання теплової енергії, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягала щомісячному коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.12.2021 року №358 (далі – наказ Мінрегіону №358), який набрав чинності 28.01.2022р., було внесено зміни до Методики №315. Так, новою редакцією Методики змінено порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих комунальних послуг у будівлі/багатоквартирних будинках. Відтак, обсяг теплової енергії витрачений на опалення місць загального користування та функціонування внутрішньобудинкових мереж опалення (загальнобудинкові потреби опалення) повинні сплачуватись всіма співвласниками багатоквартирних будинків не залежно від наявності вузла комерційного обліку теплової енергії.

При цьому, застосування нової редакції Методики повинно відбуватись, починаючи з нарахувань січня 2022р. (оскільки усі розрахунки відносяться до розрахункового періоду, –  до календарного місяця). Сама Методика передбачає, що  перерозподіл обсягу спожитої у будівлі/будинку комунальної послуги проводиться не більше ніж за 12 розрахункових періодів(тобто, застосований новий порядок розподілу та нарахування з 1 січня 2022 року, мають бути виконанні виконавцями комунальних послуг не пізніше 31 грудня 2022 року).

Таким чином, здійснення розподілу теплової енергії відповідно до норм нової Методики є виключно вимогою законодавства, а не є ініціативою виконавця комунальної послуги ОКП «ДТКЕ».

Перелік основних змін:

  1. Послуга з постачання теплової енергії:

По-перше, змінився відсоток теплової енергії, що розподіляється на опалення місць загального користування та функціонування системи опалення будинку.

Попередньою редакцією Методики  відсоток на опалення місць загального користування у будинках, що обладнані комерційними вузлами обліку теплової енергії, складав:

20% – 1-поверхові будинки;

18% – 2-поверхові будинки;

16% – 3-поверхові будинки;

14% – 4-поверхові будинки;

12% – 5-поверхові будинки;

10% – 6-ти та вище поверхові будинки.

На функціонування системи опалення припадало 8% від загального обсягу спожитої теплової енергії.

У новій редакції Методики ці два поняття об’єднані у єдиний термін – «загально-будинкові потреби», відсоток на опалення яких, як і раніше, залежить від поверховості житлового будинку:

25% – 1-5 поверхів;

20% – 6-10 поверхів;

15% – вище 10 поверхів.

Розглянемо, як приклад, 5-поверховий житловий будинок – якщо раніше на загальнобудинкові потреби приходилося 20% загального споживання теплової енергії (12%+8%), то за новою редакцією Методики відсоток збільшився до 25%, а, наприклад, для 2-поверхових будинків зменшився з 26% (18%+8%) до 25%.

Наступна і мабутьнайважливіша зміна торкнулась житлових будинків, які не оснащені комерційними вузлами обліку теплової енергії (загальнобудинковими тепловими лічильниками).

Відповідно до попередньої редакції Методики (до 1 січня 2022 року) визначення обсягу споживання послуги по будинкам без вузлів комерційного обліку здійснювались на підставі встановленої норми споживання теплової енергії на 1 м2, що розраховувалась в середньому по територіальній громаді та в свою чергу підлягала щомісячному корегуванню на фактичну температуру зовнішнього повітря та фактичну кількість діб постачання теплової енергії у звітному періоді.Відповідна норма споживання була затверджена місцевими органами самоврядування. Також, по таких будинках не здійснювався розподіл теплової енергії на місця загального користування та функціонування системи опалення, нарахування виконувались лише споживачам, приміщення яких опалювались від централізованого теплопостачання відповідно до опалювальній площі приміщення.

Відповідно до поточної редакції Методики, розподіл загального обсягу теплової енергії здійснюється у всіх багатоквартирних житлових будинків без виключення!

Загальний обсяг спожитої теплової енергії визначається:

  • за наявності комерційного обліку – на підставі показань загальнобудинкового теплового лічильника;
  • за відсутності – розрахунковим методом.

Отже, обсяг у звітному місяці спожитої теплової енергії багатоквартирного будинку, який не оснащений вузлом комерційного обліку, визначається виходячи з максимального теплового навантаження будинку, з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та фактичної середньомісячної температури зовнішнього повітря даного періоду. Із зазначеним навантаженням, в розрізі адрес житлових будинків, можна ознайомитися за посиланням – https://kpdtke.com.ua/spogiv

  • Плата за абонентське обслуговування

Вартість плати за абонентське обслуговування безпосередньо розраховується виходячи із загальної кількості абонентів за індивідуальними договорами послуги з постачання теплової енергії.

Через зміни у Методиці розподілу послуги з постачання теплової енергії, загальна кількість абонентів ОКП «ДТКЕ» за індивідуальними договорами послугиз постачання теплової енергії збільшилась. Це відбулося через те, що у попередній редакції Методики №315 в будинках, які не оснащені вузлами комерційного обліку, не передбачалось здійснення розподілу теплової енергії місць загального користування будинку між усіма власниками/співвласниками будинку іабоненти приміщень/квартир, які обладнані індивідуальним опаленням, не враховувались в кількісті абонентів для розрахунку плати за абонентське обслуговування.

Що таке теплове навантаження?

Теплове навантаження (Гкал/годину) – це кількість тепла, яка необхідна будівлі чи приміщенню за одну годину для забезпечення нормативної температури повітря.Обсяг теплового навантаження, в першу чергу, обумовлений енергоефективністю будинку. Рівень енергоефективності залежить від багатьох факторів: конструкція будівлі, її розташування, орієнтація у просторі, тип будівництва, кількість поверхів, матеріал та товщина зовнішніх стін, наявність утеплення, стан будинку та його інженерних систем тощо.

Один з головних показників енергоефективності — теплові втрати будівлі, тобто який обсяг тепла втрачається через зовнішні стіни та перекриття будинку.Отже, чим більше будівля потребує тепла на годину, тим більшим буде обсяг спожитою будівлею теплової енергії, а, як наслідок, і більшою вартість послуги з постачання теплової енергії. Для прикладу, будинки малої поверховості (2-3-поверхові) споживають на опалення кожного квадратного метра опалювальної площі щонайменше удвічі більше тепла ніж середньостатистична 9-10-ти поверхівка.

Звертаємо увагу що наразі ОКП «ДТКЕ» скористалось наявною у підприємства інформацією щодо проєктних показників будинків. Достовірність наведених даних Ви можете порівняти із проектною документацією будинку та/або енергетичним сертифікатом, який видано ліцензійною для таких робіт організацією. Для отримання проектної документації Вам необхідно звернутись до житлової організації, що здійснює утримання Вашого житлового будинку (ОСМД, Керуюча компанія тощо).

Достовірність та актуальність даних щодо технічних показників житлового будинку: опалювальні та відключені площі, наявність вбудованих/прибудованих приміщень, площі місць загального користування, допоміжних приміщень, довжина та діаметртрубопроводів, наявність ізоляції тощо, забезпечують максимальну точність розподілу загального обсягу спожитої теплової енергії у будинку.

Отже, насамперед саме мешканців будинку важливо, щоб виконавець комунальної послуги мав актуальні технічні показники житлової будівлі. Тому, пропонуємо співвласникам, при наявності, надати ОКП «ДТКЕ» у паперовому або електронному вигляді технічну документацію на багатоквартирні будинки, в яких вони мешкають, що дасть змогу виконавцю комунальної послуги врахувати для розподілу спожитих комунальних послуг найбільш актуальні данні (як у майбутніх періодах, так і починаючи з 2022 року).