Порядок укладання договорів для окреморозташованих будівель

Порядок укладання договорів

Порядок укладання договорів на поставку/закупівлю теплової енергії зі споживачами юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами – власниками нежитлових приміщень.

Договір на поставку/закупівлю теплової енергії є основним документом, який регламентує відносини між теплопостачальним підприємством та споживачем організацією – юридичною особою.

Договори укладаються в письмовій формі та передбачають умови, однакові для всіх споживачів.

Споживач зобов’язаний укласти з теплопостачальною організацією договір до приєднання його до теплових мереж.

Укладання договорів на поставку/закупівлю теплової енергії зі споживачами організаціями-юридичними особами здійснюється відповідно до Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил користування теплової енергії, затверджених Постановою КМУ від 03.10.2015р. №1198.

Для укладення договору споживач звертається до Центру обслуговування клієнтів з листом на ім’я керівника ВП «Центр продажу послуг та клієнтського обслуговування». Лист повинен містити дані про споживача і об’єкти теплоспоживання, за якими укладається договір. До листа повинні бути додані такі документи:

 • свідоцтво про державну реєстрацію (копія);
 • довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (копія);
 • статут організації (копія);
 • довіреність (якщо договір підписує не перша особа, або не юридична особа);
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (копія);
 • довідка з обслуговуючого банку (копія);
 • документ (копія), на підставі якого споживач знаходиться в приміщенні (свідоцтво про право власності, договір оренди і т.д.);
 • довідка про перелік споживачів із зазначенням адреси;
 • технічний паспорт будівлі (приміщення) (копія);
 • відомості про теплоспоживаюче обладнання на потреби гарячого водопостачання та технологічні потреби, завірені підписом і печаткою споживача;
 • дані про режим користування гарячим водопостачанням, завірені підписом і печаткою споживача;
 • витяг з наказу про призначення відповідального за експлуатацію теплового господарства із зазначенням документа про його кваліфікації або договір на обслуговування (копія);
 • відомості про прилади обліку споживання теплової енергії з додатком паспорту, проекту.

Додатково надаються такі документи:

 • для суб’єкта підприємницької діяльності:
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);
  • стор. 1, 2,11 паспорта (копія);
 • для бюджетних організацій:
  • довідка фінансової організації про приналежність до бюджетної сфери (копія);
  • повідомлення про акцепт (в разі проходження тендерної процедури);
 • для квартир, переведених в нежитловий фонд:
  • рішення про переведення квартири в нежитловий фонд (копія);
 • для правонаступників:
  • документ, що підтверджує правонаступництво;
 • для фізичної особи – власника нежитлового приміщення:
  • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Після надання пакету документів представник Центру обслуговування клієнтів виїжджає на об’єкт для перевірки відповідності даних про опалювальну площу та теплоспоживаюче обладнання. За підсумками перевірки спільно зі споживачем складається акт.

На підставі наданих документів теплопостачальне підприємство оформлює договір у 2-х примірниках та з супровідним листом направляє споживачу для розгляду і підписання.

Договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов. 

Договір на поставку/закупівлю теплової енергії може бути змінений або розірваний лише за згодою сторін, якщо це не суперечить чинному законодавству. Одностороння відмова від виконання договірних зобов’язань або їх зміна не допускається.