Вимоги, нормативне та методологічне забезпечення Антикорупційних програм юридичних осіб

Стоп корупції

Вимоги

нормативне та методологічне забезпечення Антикорупційних програм юридичних осіб

Антикорупційна програма юридичної особи є ключовим елементом антикорупційної комплаєнс-системи та комплексом правил, стандартів і процедур, спрямованих на зменшення впливу корупції у  діяльності юридичної особи.

Антикорупційна програма, заснована на нульовій терпимості до корупції, є основою для сталого розвитку юридичної особи та її корпоративної культури.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи.

Для реалізації антикорупційної програми призначається окрема посадова особа – Уповноважений, правовий статус якої визначається  ст. 64 Закону України «Про запобігання корупції».

Антикорупційна програма юридичної особи не підлягає погодженню Національним агентством.

Нормативне і методологічне забезпечення