Чи можна і як відключитися від централізованого опалення?

Новини

З 17 вересня 2019 року, вступив в дію Наказ Мінрегіонбуду №169 від 26.07.2019 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води».
Отже, Порядок передбачає два варіанти відключення від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, а саме:

Перший варіант – «всім будинком»:

  1. Зацікавлена (або уповноважена) особа від будинку попередньо звертається до теплопостачального підприємства міста або до виконавчих органів влади міста, які профільно контролюють роботу таких підприємств, з питанням чи взагалі технічно можливе таке відключення конкретного будинку з врахуванням фактичного проходження мереж затвердженої схеми теплопостачання міста.
  2. Усна/письмова відповідь має містити технічне обґрунтування неможливості відключення від ЦО, в іншому випадку співвласники цього житлового будинку мають провести загальні збори з цього питання і прийняти рішення про бажання відключення від ЦО і переходу на іншій варіант теплопостачання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 75% голосів співвласників. ( В ОСББ таке рішення приймається 2\3 голосів).
  3. Після цього, уповноважена зборами особа(-и) подає до органу місцевого самоврядування (далі – ОМС) заяву про відключення житлового будинку від ЦО та/або ГВП, яка складається в довільній формі, із зазначенням причини відключення, а також інформацію про намір влаштування в будівлі систем індивідуального чи автономного теплопостачання. До заяви додається протокол або витяг з протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку про ухвалене рішення та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників.
  4. ОМС передає на розгляд відповідної Комісії подані документи і ця Комісія, не рідше ніж один раз на місяць, розглядає такі заяви і надає свій висновок, який носить рекомендаційний характер, для остаточного прийняття рішення органом місцевого самоврядування.
  5. Якщо таке рішення ОМС є позитивним, співвласники забезпечують фінансування розробки відповідного проекту і виконання технічних умов всіх зацікавлених служб.
  6. Відключення будівлі від ЦО та/або ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.
 

Другий варіант – «окрема квартира чи нежитлове приміщення будинку»:
Це можливо лише у випадку, який встановлено нормами Закону «Про житлово-комунальні послуги». Тобто: якщо станом на 01.05.19р., не менше як половина квартир та нежитлових приміщень будинку вже відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, то власники квартир та нежитлових приміщень, які ще приєднані до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням, у встановленому порядку, який визначений 3 Розділом вищезгаданого Наказу Мінрегіонбуду, відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання.