Інформація щодо приєднання до теплових мереж

Новини

Керуючись постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП):

  • №1823 від 04 жовтня 2023 року «Про затвердження порядку приєднання до теплових ме-реж»;
  • №2286 від 05 грудня 2023 року «Про затвердження методики встановлення плати за приє-днання до теплових мереж».

Які набули чинності 22 березня 2024 року. Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» повідомляє про умови та вартість приєднання тепловикориста-льних та теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок Замовника, до теплових мереж ОКП «ДТКЕ» (далі – Оператор), а також вартість послуг з погодження проєктів на приєднання до теплових мереж, затверджених наказом від 28 травня 2024 року №133 на 2024 рік.

РОЗРАХУНКОВИЙ КОШТОРИС

вартості послуги з надання технічних умов на приєднання об’єктів

№ з/п

Найменування статей витрат

Вартість, грн.

 

без врахування витрат на транспорт

з врахування витрат на транспорт

1

ПРЯМІ ВИТРАТИ, всього:

2 379,66

709,18

 1.1

Матеріальні затрати

0,00

795,65

 1.2

Витрати на оплату праці

1 997,12

2334,82

 1.3

ЄСВ

439,37

513,66

 1.4

Амортизація

0,00

0,00

 1.5

Послуги стороннії організацій

0,00

0,00

 1.6

Інші витрати

0,00

65,05

2

Загальновиробничі витрати

172,99

263,35

3

Адміністративні витрати

104,77

159,49

4

Повна собівартість:

2 714,25

4 132,02

5

Норма прибутку, до 10%

270,75

412,98

6

Разом без ПДВ:

2 985,00

4 545,00

7

ПДВ, 20%

597,00

909,00

8

Разом з ПДВ:

3 582,00

5 454,00

   Послуга з надання технічних умов на приєднання здійснюється Оператором на безкоштовній основі у разі приєднання об’єкта, теплове навантаження/потужність якого не перевищує 0,2 Гкал/год.

РОЗРАХУНКОВИЙ КОШТОРИС

вартості погодження проєкту на приєднання об’єктів на 2024 рік

№ з/п

Найменування статей витрат

Вартість, грн.

1

ПРЯМІ ВИТРАТИ, всього:

1 420,69

 1.1

Матеріальні затрати

0,00

 1.2

Витрати на оплату праці

1 164,50

 1.3

ЄСВ

256,19

 1.4

Амортизація

0,00

 1.5

Послуги сторонніх організацій

0,00

 1.6

Інші витрати

0,00

2

Загальновиробничі витрати

100,87

3

Адміністративні витрати

61,09

4

Повна собівартість:

1 582,65

5

Норма прибутку, до 10%

157,35

6

Разом без ПДВ:

1 740,00

7

ПДВ, 20%

348,00

8

Разом з ПДВ:

2 088,00

     У разі приєднання об’єкта Замовника, теплове  навантаження/потужність якого не перевищує 0,2 Гкал/годину, погодження проєкту мереж оператора та проєкту мереж замовника і його кошторисної частини здійснюється Оператором на безоплатній основі.

      Вартість послуги Оператора з погодження проекту та надання технічних умов на приєднання об’єкта Замовника з навантаженням / потужністю, що перевищує 0,2 Гкал/годину, до теплових мереж Оператора, згідно розрахункового кошторису вартості, зазначається в договорі на приєднання.

      Перелік документів, які необхідні для оформлення договору на приєднання об’єкта:

1. заява від Замовника, (бланк дивись додаток 3, «Порядку приєднання до теплових мереж»);

2. опитувальний лист, заповнений на бланку, встановленого зразка, з інформацією про

    технічні параметри об’єкта (бланк дивись додаток 4, «Порядку приєднання до теплових

    мереж»);

3. копії документів, якими визначено право власності, чи користування Замовника на об’єкт,    

    та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну

    ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку

    відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), Замовник має

    надати ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки Замовника із

    визначенням її меж;

4. копії документів Замовника:

     -які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

     -які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх

     представників для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);

     -про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до  

      вимог Податкового кодексу України;

5. копію, належним чином оформленої довіреності, на представника Замовника, уповнова   

    женого представляти інтереси Замовника під час процедури приєднання (за потреби).

Додатки: