Внесення змін до договору

Зміни до договору на поставку/закупівлю можуть вноситися як з ініціативи теплопостачальних підприємств, так і з ініціативи споживача. У разі необхідності внесення змін до умов договору, сторона-ініціатор направляє пропозицію про зміну договору іншій стороні.

Підставою для внесення змін до договору з ініціативи теплопостачальних підприємств можуть служити:

  • зміна поштових і платіжних реквізитів;
  • прийняття нових або внесення змін і доповнень до чинних нормативних документів та законодавства України;
  • виявлення у споживача в ході перевірок фактів невідповідності умов укладеного договору;
  • інші суттєві зміни, що впливають на умови договору.

Підставою для внесення змін до договору з ініціативи споживача можуть служити:

  • зміна поштових і платіжних реквізитів споживача;
  • зміна обсягів теплоспоживання. Споживач протягом міжопалювального періоду має право звернутися до постачальника теплової енергії із заявою про коригування договірних величин теплоспоживання. Скоригована величина договірної величину набуває чинності з дня внесення змін до договору, про що споживач теплопостачальної організації повідомляється в письмовій формі;
  • встановлення, зняття або заміна приладів обліку теплової енергії;
  • інші суттєві зміни, що впливають на умови договору.

Споживач повинен письмово повідомляти теплопостачальне  підприємство про зміну своєї назви, організаційно-правової форми, місцезнаходження, банківських реквізитів тощо, а також про зміну користувачів приміщень теплових мереж споживача не пізніше ніж 5 днів з моменту настання зазначених подій.

Для внесення змін до договору з ініціативи споживача, останній має надати до теплопостачального підприємства підтверджуючі документи.

При зміні у споживача кількості споживаної теплової енергії (опалювальної площі) на діючих об’єктах, він повинен отримати технічні умови та після їх виконання звернутися для внесення змін в договір. Внесення змін до договору проводиться з дати узгодження нових величин. Така зміна допускається тільки в міжопалювальний період.

При внесенні змін до договору, сам договір не переоформляється. Зміни проводяться оформленням додаткових угод до діючого договору.

Про зміни до договорів про надання послуги з постачання теплової енергії та договорів про надання послуги з постачання гарячої води, такі як – зміна тарифу протягом дії договору, теплопостачальне підприємство повідомляє шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті та/або на веб-сайті органу місцевого самоврядування.