Професійна характеристика підприємства та керівника ОКП«Донецьктеплокомуненерго»

Публічна інформація

  Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» являє собою теплоенергетичний комплекс з вироблення, транспортування та розподілу теплової енергії, засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, що перебувають в управлінні обласної ради. В рамках наданих повноважень Донецька обласна державна адміністрація здійснює контроль над діяльністю підприємства.

 Головною особливістю виробничої діяльності підприємства за звітний період є проведення в 2014-2017г.р. антитерористичної операції на території Донецької області.

До початку військових дій у відповідності із Статутом підприємства, до його складу входило 17 виробничих одиниць. У ході проведення антитерористичної операції структура підприємства зазнала змін:

– 9 виробничих одиниць залишилися на території України;

– 8 ВО опинилися в зоні АТО.

   Такі події та поділ підприємства призвели до того, що близько 50 % виробничих потужностей усього обласного підприємства разом з активами знаходяться на непідконтрольної Українській владі території.

   Зараз колектив підприємства складається з 3 174 висококваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників і здійснює інтенсивний розвиток виробництва за рахунок експлуатації, реконструкції існуючих теплоенергетичних об’єктів, впровадження енергозберігаючих технологій, що в кінцевому підсумку дозволяє підвищити якість надаваних послуг і стабілізувати роботу підприємства в цілому.

   Діяльність ОКП «Донецьктеплокомуненерго» зосереджена на задоволенні потреб населення, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у якісній тепловій енергії для забезпечення комфортних умов проживання, отримання доходу підприємства.

   Виробничі одиниці ОКП «Донецьктеплокомуненерго» надають послуги централізованого опалення, постачання гарячої води і теплової енергії  населенню та юридичним особам  у 34-х населених пунктах Донецької області які знаходяться на території, підконтрольній Українській владі.

   Отримані доходи у 2017 році в цілому по підприємству збільшилися на 418 777,48 тис.грн. (або на 59%) в порівнянні з 2016 роком. У тому числі отримані доходи від населення та небюджетних споживачів збільшилися на 101 220,24 млн.грн..

   Завдяки постійному контролю ОКП «Донецьктеплокомуненерго» за станом розрахунків споживачів та дебіторською заборгованістю, а також завдяки розробленим єдиним стандартам роботи зі споживачами для всіх виробничих одиниць,  рівень розрахунків у 2017 році вперше за останні 5 років досягнув 100% по підприємствам, а по споживачам (населення+небюджетні організації) становить 96%.

   У 2017 році підприємством було розроблено Регіональну програму «Тепло Донеччини» з метою забезпечення зниження споживання енергоресурсів, зокрема: природного газу до 20%, електроенергії до 30%, зниження втрат в теплових мережах до 5%, оптимізації витрат, зниження собівартості теплової енергії, підвищення рентабельності котелень та підприємства в цілому.

   Виконання заходів, зазначених даною Програмою, розраховано на  період з 2017р. по 2020р. В Програмі визначені пріоритетні для  області проблеми в галузі теплопостачання та водопостачання, потреба у необхідних фінансових ресурсах для їх вирішення та очікуваний результат від реалізації.