Фактори ризику, що можуть вплинути на результати діяльності підприємства.

Публічна інформація

На сьогоднішній день основною причиною збитковості підприємств теплопостачального комплексу України є недостатній рівень відшкодування тарифами витрат на виробництво, транспортування та постачання послуг населенню. Порядок формування тарифів має ряд істотних особливостей ,які не дозволяють включити в розрахунок тарифів усі витрати підприємства. Таким чином, сума тарифу на сьогоднішній день, навіть не покриває собівартість 1 Гкал відпущеної енергії. Таке завідома збиткове виробництво, веде за собою зростання кредиторської заборгованості підприємства, в перш за все за енергоносії,  з одного боку.

   З іншого боку, зростання дебіторської заборгованості. Яке в свою чергу спричинене, збільшенням фінансового навантаження на населення.

   А також незмога держави повною мірою виконати свої зобов’язання перед теплопостачальними підприємствами. Так у 2017 році ЗУ «Про державний бюджет» були передбачені видатки на покриття різниці в тарифах лише для категорії споживачів  «населення», сума різниці в тарифах для категорії « бюджетні установи», так і залишилася не погашеною.

   Всі ці фактори є факторами ризику для виробничої діяльності підприємства.