logotip

Популярні питання

З якими проблемами стикається підприємство в процесі діяльності?

Однією з найважливіших проблем підприємства є низька платіжна дисципліна наших абонентів.

  Станом на 01.10.2018 року розмір дебіторської заборгованості абонентів, що користуються послугами централізованого опалення складає 513,9 млн грн. Так тільки за минулий опалювальний сезон приріст заборгованості склав 127,2 млн.грн, а це майже чверть всієї суми! Наше підприємство, в свою чергу, не має можливості розрахуватись та здійснити своєчасну оплату  енергоносіїв, необхідних для вчасного включення опалення в оселях абонентів. Насамперед це газ. Саме він становить найбільш питому вагу витрат.

  Однак, незважаючи на це, ми вчасно (з урахуванням температури зовнішнього повітря) розпочинаємо опалювальний сезон 2018-2019 років та подаємо теплоносій до об’єктів соціальної сфери.

  Жителі ж багатоквартирних будинків повинні розуміти, що саме від них самих залежить своєчасність та якість опалення в їх власних оселях і потрібно в першу чергу самим потурбуватись про ліквідацію заборгованості за послуги опалення.

Що робити тим абонентам, які не мають змоги сплатити заборгованість?

Ми розуміємо, що є люди, які з тих чи інших причин потрапили в скрутне матеріальне становище. Саме для них існує державна допомога – субсидія.

  Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім’ям, яка призначається для погашення витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Щомісячна плата за послугу централізованого опалення складається з частки, що надходить на особовий рахунок абонента із державного бюджету (субсидії) та обов’язкового платежу визначеного відділом субсидії, який абонент щомісячно сплачує самостійно не зважаючи на суму нарахування.

  Задля оформлення субсидії абоненту необхідно звернутись до органів соціального захисту населення свого населеного пункту.

Як бути тим абонентам, які не мають права на субсидію?

Так, у зв’язку зі змінами законодавства, деяким абонентам субсидія не надаватиметься в поточному опалювальному сезоні.

  Таким абонентам ми також ідемо на зустріч. Ми пропонуємо їм укласти договір розстрочення заборгованості. Вся сума заборгованості буде поділена рівними частинами, які разом із сумою поточних нарахувань абонент сплачуватиме щомісячно. Термін, на який укладається договір, визначається індивідуально з кожним боржником.

  Укладення договору розстрочення та сумлінне виконання його умов дозволить боржнику уникнути заходів примусового стягнення існуючої на його особовому рахунку заборгованості.

  Також, законодавством передбачено розстрочення оплати поточних нарахувань. У разі звернення споживача із заявою про надання розстрочки починаючи з місяця подання зазначеної заяви щомісяця протягом опалювального періоду підприємство виставляє до оплати 50 відсотків нарахованої плати за послугу з централізованого опалення.

  Сума неоплачених протягом опалювального періоду 50 відсотків нарахованої плати за послугу з централізованого опалення виставляється до оплати споживачу протягом міжопалювального періоду щомісяця рівними частинами з травня по вересень включно.

Як підприємство впливає на боржників?

Перш ніж перейти до більш рішучих дій, абонентам, які мають борги, співробітники підприємства регулярно вручають повідомлення, де вказана сума заборгованості та прохання в найкоротший термін її погасити. Контролери також спілкуються з боржниками особисто та проводять роз’яснювальну роботу щодо платіжної дисципліни, варіантів вирішення проблемних питань. Вони систематично відвідують боржників за місцем їх проживання, спілкуються в телефонному режимі та на прийомі у абонвідділі. Підприємство робить все можливе, щоб абонент сплатив свою заборгованість в добровільному порядку.

Що робити, коли боржники ігнорують вимоги сплатити борг?

Якщо на всі спроби підприємства вирішити питання погашення заборгованості в добровільному порядку абонент не реагує, до нього застосовуються засоби примусового стягнення.

  ОКП «Донецьктеплокомуненерго» звертається до суду із заявою про стягнення з боржника заборгованості. Після рішення суду абонент-боржник повинен сплатити всю суму боргу.

  Якщо ж він і надалі продовжує ухилятись від своїх зобов’язань, ми звертаємось до органів державної виконавчої служби. Співробітники відділу ДВС вже в примусовому порядку стягують заборгованість на користь підприємства. Це може бути утримання частини заробітної плати боржника, а також опис його рухомого та нерухомого майна з подальшою його реалізацією. В залежності від суми заборгованості боржник може втратити власні транспортні засоби та навіть свою квартиру - в Україні вже є приклади арешту та продажу квартир боржників. Але ми наголошуємо, що підприємство завжди намагається вирішити питання погашення заборгованості боржником в добровільному порядку.

Возможно ли при наличии системы централизованного теплоснабжения отключить приборы отопления в одной из комнат, опломбировать ее, и требовать осуществления перерасчета?

  Данный вопрос законодательно регулируется Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведению, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2005г. № 630 (далее - Правила). Согласно этим Правилам, отапливаемой площадью (объемом) квартиры является общая площадь (объем) квартиры без учета площади лоджий, балконов, террас. В случае отсутствия приборов учета, начисления за услуги централизованного теплоснабжения производится на всю площадь квартиры из расчета тариф * на 1м2. Перерасчеты по предоставленным или предоставленнымм не в полном объеме услуги осуществляются в соответствии с пунктами 33-39 настоящих Правил. Следовательно, уменьшение суммы начислений за услуги централизованного теплоснабжения путем отключения радиаторов в одном из помещений квартиры невозможно.

Возможен ли возврат потребителю переплаты за услуги централизованного отопления, возникшей за счет сумм неиспользованной (излишненачисленной) субсидии?

Субсидия на возмещение  затрат по оплате централизованного отопления является ежемесячной адресной безналичной помощью гражданам.

Порядком расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидий на возмещение затрат на оплату услуг централизованного отопления (теплоснабжения), утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.08.2016 №534, предусмотрено что коммунальные предприятия проводят расчет неиспользованных сумм предоставленных субсидий по лицевым счетам потребителей, за прошлый отопительный сезон, для последующего возврата излишков в бюджет.

При оплате жилищно-коммунальных услуг учитывается ли льгота, если потребитель получает субсидию?

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.04.2016 №319 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» на период получения субсидий граждане не получают льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В какие сроки нужно платить за полученные услуги теплоснабжения и какую ответственность несет потребитель, в случае несвоевременно проведенной оплаты?

     Порядок расчетов регламентируется Правилами предоставления услуг, утвержденными постановлением КМ Украины № 630 от 21.07.2005 г.: расчетный период оплаты услуг — один календарный месяц. Срок внесения платежей — не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае возникновения задолженности, предприятие имеет право обращаться с заявлениями о взыскании задолженности за услуги теплоснабжения в судебные органы, что приведет к дополнительным затратам потребителя.

Должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, обязан оплатить сумму задолженности с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, судебный сбор, а также три процента годовых от просроченной суммы (согласно ст. 625 Гражданского кодекса Украины).​

В какие сроки происходит обновление базы данных о проведенных расчетах, а так же информации о задолженности по лицевому счету ?

На электронную почту обратной связи ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» поступают обращения и жалобы абонентов относительно несвоевременного обновления базы данных о проведенных расчетах, а так же информации о задолженности по лицевому счету.

Доводим к сведению наших потребителей, расчет оплаты за услуги теплоснабжения по итогам прошлого месяца согласно требованиям действующего законодательства, производится с применением корректирующего коэффициента среднесуточной температуры наружного воздуха (Постановление КМУ №1037 от 30.10.2015р. «О введении пересчете стоимости услуги по централизованного отопления в зависимости от температуры наружного воздуха »). Сведения о таком коэффициент предприятие получает от гидрометеорологического центра по факту окончания календарного месяца.

Следовательно, начисление за предоставленные услуги по теплоснабжению с учетом платежей, поступивших за прошлый месяц, осуществляется при наличии данных, о корректирующем коэффициенте, который поступает на предприятие не ранее окончания расчетного месяца. Поэтому окончательные расчеты абонслужбы осуществляют в течение недели, а по лицевым счетам информацию можно будет получить не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным

При централизованном отоплении можно ли произвести демонтаж приборов централизованного отопления (батареи) в одной из комнат и требовать перерасчета оплаты за тепло от теплоснабжающего предприятия?

      Данный вопрос законодательно регулируется Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины № 630 от 21.07.2005 г. (далее – Правила). Согласно этим Правилам, отапливаемой площадью (объему) квартиры является общая площадь (объем) квартиры без учета площади лоджий, балконов, террас. В случае отсутствия приборов учета тепловой энергии, начисления за услуги централизованного теплоснабжения производится на всю площадь квартиры из расчета тариф * на 1м2. Перерасчеты за непредоставленные или предоставленные не в полном объеме услуги осуществляются в соответствии с пунктами 33-39 настоящих Правил. Следовательно, уменьшение суммы начислений за услуги централизованного теплоснабжения путем отключения радиаторов в одном из помещений квартиры невозможно.

Как получить разрешение на установку автономного отопления в многоквартирном доме?

     Порядок отключения потребителей от системы централизованного теплоснабжения в многоквартирных жилых домах определяется Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 4 от 22.11.2005 г. «Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от системы централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения» (далее – Порядок).

Данным Порядком допускается отключение только жилого дома в целом. Решение об отключении жилого дома при соблюдении всех условий Порядка отключений жилых домов принимается только уполномоченным органом созданным местными органами исполнительной власти – межведомственной комиссией. Отключение отдельного помещения в жилом доме действующим законодательством не предусмотрено.

Выдают ли производственные единицы ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» технические условия на установку тепловых счетчиков в квартирах многоэтажных жилых домов?

    Количество тепловой энергии, отпущенной потребителю определяется коммерческими приборами учета тепловой энергии, которые устанавливаются на границе балансовой принадлежности тепловых сетей. На основании показаний коммерческих приборов учета производятся расчеты между теплоснабжающей организацией и потребителями.

На основании Постановления КМУ № 869 от 01.06.2011 г. «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги», котрым утвержден Порядок формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, и п.13 «Типового договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» граница балансовой принадлежности – внешний обрез здания.

Таким образом, ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» не выдает технические условия на установку квартирних приборов учета тепловой энергии.

Что делать, если качество услуг теплоснабжения не соответствует нормативным параметрам?

       Порядок проверки количественных и/или качественных показателей предоставления услуг регламентирован пп. 33-39 Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводению, утвержденных Постановлением КМУ № 630 от 21.07.2005 г.

В случае непредоставления услуг, предоставления их не в полном объеме, снижения качества, в частности отклонения их количественных и/или качественных показателей от утвержденных нормативов (норм) потребления, исполнитель выполняет перерасчет размера оплаты.

Перерасчеты за некачественно оказанные услуги производятся на основании своевременных заявлений граждан.

На основании заявления потребителя, представитель исполнителя проводит проверку количественных и/или качественных показателей предоставления услуг. По результатам проверки составляется акт о ненадлежащем предоставлении или непредоставлении услуг, который подписывается потребителем (его представителем), представителем предприятия, а также представителем объединения потребителей.

Проверку количественных и/или качественных показателей предоставления услуг (температура внутреннего воздуха в помещениях) в порядке, установленном Правилами, другими актами законодательства Украины. Расходы, связанные с проверкой количественных и качественных показателей предоставления услуг, возмещаются исполнителем в случае обоснованности обращения потребителя и потребителем – в случае необоснованности такого обращения.​​​

Какой тариф был применен в октябре 2016 года при расчете стоимости услуги централизованного отопления (без квартирного или домового счетчика), и почему окончательные начисления получились такими большими?

Тарифы на услуги централизованного отопления, которые использует наше предприятие и его производственные единицы, установлены постановлением Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 31.03.2015 №1171 (с изменениями).

Так, тариф по централизованному отоплению без домовых и квартирных приборов учета установлен на уровне 36,11грн. за 1м².

Вместе с тем, постановлением Кабинета Министров Украины от 30.10.2015 №1037 «О введении перерасчета стоимости услуги централизованного отопления в зависимости от температуры наружного воздуха» было внесено ряд изменений в Правила предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 №630 (далее – Правила №630)

В соответствии п.21  Правил №630 абоненты, проживающие в жилых домах, где не установлены приборы учета  тепловой энергии производят оплату за оказанные услуги  «согласно установленных нормативов (норм) потребления из расчета за 1 м2 отапливаемой площади квартиры с учетом фактической температуры наружного воздуха и фактического количества дней предоставления услуги».

Таким образом, ежемесячно, на протяжении всего отопительного периода, согласно Правил №630, ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» обязано применять корректирующие коэффициенты, учитывающие отклонения фактических показателей работы системы централизованного отопления от показателей, учтенных в тарифе.

Это означает, что в месяце, где фактически температура будет выше той, что учтена в тарифе – коэффициент отклонения будет ниже единицы, а значит и начисления за этот месяц будут меньше. И наоборот, если фактическая температура наружного воздуха была ниже учтенной в тарифе, -  коэффициент отклонения будет больше единицы, что повлечет и увеличение фактических начислений.

Головна

Підприємство

Центри обслуговування клієнтів

Послуги

Споживачу

Інфо-центр

Контакти

Найти современные Joomla 3 шаблоны и скачать.